Ve středu 25. 9. 2019 proběhl ve dvou odděleních školní družiny projekt nazvaný Udržovat čistotu v okolí, nikoho nebolí.
Cílem projektu bylo vést žáky k odpovědnosti za stav životního prostředí a vytvářet podmínky k zapojení do její ochrany.
Základem projektu byla hra. Děti se nejdříve seznámily s historií obalových materiálů, poté s jednotlivými skupinami odpadů, jak se třídí, do jakých kontejnerů se vkládají a na závěr první části si zahrály kvíz. Druhá část se skládala z přímé aktivity. Děti si vybíraly odpadky z velké hromady odpadu, určovaly, z jakého je materiálu je a pak vhodily do správného kontejneru.
Třetí část ukončila hra na „Odpady“.
Závěr projektu bylo zhodnocení důležitosti ochrany životního prostředí, jak může každý sám ovlivnit svoji budoucnost i budoucnost přírody.

Fotogalerie: