Ve dnech 8.4. – 12. 4. 2019 se naše škola zúčastnila akce “Ukliďme svět 2019“, pořádanou Střediskem volného času Vila Doris Šumperk. Žáci i učitelé vzali tuto akci velmi zodpovědně a poctivě. Podařilo se jim uklidit nejen blízké okolí školy, ale také okolí Městských skal – Skály Kokeš a oblast Bludovečku. To si vzali na starost žáci druhého stupně.

Všem patří velký dík.