Hlavním cílem dne bylo seznámení se se zvyky a tradicemi Velikonoc. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara a my jsme si tento den s dětmi užili. Ráno jsme si zazpívali jarní a velikonoční písničky, seznámili se s novými říkadly a koledami. Poté jsme si povídali o zvycích a tradicích. Děti si zahrály vědomostní soutěž a pak už je čekala sladká odměna. Tedy toho, kdo si ji našel venku na zahradě. Další část dne pak patřila tvoření a vyrábění.