Školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. 9. 2021 v 8.15 hodin před budovou školy.

Po ukončení slavnostního zahájení se žáci společně s vyučujícími přesunou do tříd, kde proběhne testování žáků 2. – 9. tříd. Žáci 1. tříd budou testováni dne 2. 9. 2021.

Žáky 1. tříd mohou do tříd doprovázet rodiče a po seznámení ve třídě mohou odejít společně domů.

Žáci přihlášení na oběd nebo do školní družiny odchází společně s vyučujícími. Výdej obědů je v době 10.00 – 11.00 hodin.

Provoz mateřské školy a školní družiny je 6. 30 – 16.00 hodin.