Do odvolání je zákaz vstupu do areálu školy pro žáky, rodiče a veřejnost.
Po konzultaci s vyučujícími lze nezbytné materiály k samostudiu vyzvednout ve vestibulu školy.